DS-7108NI-Q1/8P/M Đầu ghi NVR Lite

Video Input and Transmission Connectable to the third-party network cameras Up to 8 network cameras can be connectedCompression and Recording H.265+/H.265 compression effectively reduces the storage space and costs Full channel recording at up to 4 MP resolutionHD Video Output HDMI/VGA output at 1080p resolutionStorage and Playback 1-ch playback at 4 MP resolution or 2-ch at 1080p resolution 1 SATA hard disk can be connected with 6TB capacitySmart Function Supports line crossing and intrusion detection Smart search for the selected area in the video; and smart playback to improve the playback efficiency One-key operation: automatically search, modify and add IP cameras after device is activatedNetwork & Ethernet Access Hik-Connect for easy network management 100 Mbps Ethernet network interface 4/8 independent 100 Mbps built-in switch network interfaces

Mua ngay Hotline: 0898653338
Mã: DS-7108NI-Q1/8P/M Danh mục:
Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.