Tấm Film dán kính thông minh GOMAN

2,960,000 

– Độ dày 0.4mm
– Chiều rộng tối đa 1.8 mét
– Chiều rộng tối đa 50 mét
– Độ trong suốt khi mở 39.6%, 86%, 81%
– Độ trong suốt khi tắt 2%, 3.8%, 4%
– Hiệu suất kết dính 7 Grams/cm²
– Chặn tia UV ≥99%
– Chặn tia IR ≥98%

Film dán kính thông minh GOMAN
Tấm Film dán kính thông minh GOMAN

2,960,000