AI Camera Hub

SKU: AI Camera Hub

12,650,000 VND

Lumi

Là thiết bị trung tâm, nhận hình ảnh từ hệ thống camera, sau đó xử lý hình ảnh đầu vào nhờ vào AI (trí thông minh nhân tạo) để từ đó đưa ra cảnh báo thông minh ngay tại vị trí cần bảo vệ mà các thiết bị camera rời trên thị trường hiện không làm được:

AI Camera Hub
AI Camera Hub

12,650,000 VND

Mua ngay Hotline: 0965 290 637